Etiketa

Z ARW
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

ÚVOD

Etiketa (z francouzského étiquette, lístek, štítek) je soubor pravidel zdvořilého chování ve společnosti. Velmi často bývá zaměňována s etikou, která se věnuje správnému jednání.

Etiketa původně znamenala papírový lístek nebo štítek s nějakou informací, například etiketa na lahvičce s léky, která popisuje obsah. Stejně se označovaly i lístky se jmény, jimiž se u francouzského královského dvora určovalo místo u stolu, kam se má host posadit. Tento význam se pak rozšířil na pravidla zdvořilosti a dobrého společenského chování vůbec. I v tomto rozšířeném významu však etiketa znamená pravidla spíše zdvořilostní, jejichž porušení sice společnost odmítá, ale netrestá a vlastně ani neodsuzuje. Kdo porušil etiketu, je nevychovaný a nezdvořilý, nemusí však být mravně špatný. Etiketa je součástí společenského mravu, nikoli individuální morálky a etiky. Dodržováním etikety dává člověk najevo, že ví „co se sluší“ a že tedy do daného prostředí patří. Předchází tím konfliktům a zároveň se brání nežádoucí důvěrnosti.[1]

Etiketa je součástí rozvoje každého praktikanta bojového umění. Etiketa má zejména výchovný smysl. Přestože mohou některé body připadnout začátečníkům zbytečné, jejich dodržování je nutné a v Agatsu Ryu je vyžadujeme.

Etiketa každého praktikanta bojového umění utváří na jeho Cestě a v jeho umění.

Cvičit bojové umění je vážná věc, která vyžaduje skutečné odhodlání a úsilí, ale také serióznost postoje a chování. Řízení chování člověka je ústředním pojmem celé japonské kultury, zejména bojových umění. Každý praktikant bojových umění musí etiketu uplatňovat jak nejlépe to dovede společně s etikou. Etiketa je způsob, jak začít praktikovat skutečné bojové umění a představuje pravidla označující správný a zdvořilý způsob chování uvnitř i vně dódžó. Tato pravidla původně nebyla napsána a od nových studentů bojových umění se očekávalo, že se naučí správnému chování pozorováním ostatních studentů. V dnešní době je etiketa sepsána pro lepší pochopení studia v Agatsu Ryu. Přestože může být etiketa v různých školách bojových umění jiná, základy jsou všude vesměs stejné. Seznamte se proto s etiketou i etikou v Agatsu Ryu.

POZOR! Neznalost způsobu chování může být důvodem k ukončení členství v Agatsu Ryu bez náhrady!

DŮLEŽITOST ETIKETY

Na první pohled se může zdát, že etiketa má co dočinění pouze s dobrými mravy a zdvořilostí. To by byl velmi zjednodušený pohled. Etiketa nám samozřejmě říká, jak se chovat v Agatsu Ryu, učí nás respektu a zdvořilosti, ale je to také skvělá součást rozvoje naší mysli.

Eliminuje nevhodné chování

Na základní úrovni nám etiketa poskytuje soubor pravidel pro správné fungování skupiny. Musí existovat určitá úroveň pravidel a struktury, kterou musí praktikanti dodržovat, aby zajistili bezpečné a růstové prostředí skupiny.

Rozvíjí všímavost

Etiketa je více než jen úklona. Je to stav, který také kultivuje všímavost. Všímavost je způsob, jak dělat věci s vědomím - v Agatsu Ryu i mimo něj - celým svým bytím. Učí nás vnést své srdce a duši do každého okamžiku, každé chvíle a plně tento okamžik prožít.

Podporuje sebekázeň

Dodržováním a uplatňováním etiky a etikety se každý praktikant bojového umění naučí ovládat sám sebe a nadále tak posiluje a rozvíjí dobré mravy. Sebekázeň je dovednost, která je užitečná jak v životě, tak v bojových uměních.

Projevte respekt

Etiketa nám pomáhá jednat s ostatními s úctou, ohledem a důstojností. Je to způsob, jak můžeme projevit upřímnou vděčnost a touhu učit se.

PŘED CVIČENÍM

Než půjdete na cvičení, měli byste udělat několik základních věcí, abyste byli řádně připravení.

Péče o keikogi je součástí duchovní praxe v Agatsu Ryu, ale také obecně v bojovém umění. Vaše keikogi by mělo být čisté, upravené a správně složené. Je velmi nevhodné používat na cvičení pokrčené keikogi. Pokud máte na keikogi různé vytáhnuté nitky nebo dokonce díry, musíte si je opravit. Nikdy necvičte v potrhaném či nějak znehodnoceném keikogi. Nenoste pod keikogi tričko ani jiný oděv! Respektujte oblečení a kulturu, odkud pochází. Ženy nosí sportovní podprsenku anebo výjimečně tričko. Nikdy neházejte pásek (obi) na zem, ani jej neválejte po zemi, nešlapejte na něj. Obi je symbol vašeho ducha. S výjimkou cvičebních aktivit mimo dódžó by se mimo dódžó nemělo nosit keikogi a obi.

Čistota a hygiena

V dódžó je nutná správná osobní hygiena.

Nehty na rukou i nohou musíte mít upravené a bez ostrých hran, abyste nikomu neublížili. Udržujte ruce a nohy čisté. Před a po vyučování byste si měli umýt ruce mýdlem. Využijte taktéž desinfekci, kterou máme připravenou před vstupem do dódžó. Pokud máte nohy špinavé, příliš zpocené či páchnoucí, umyjte si je a naneste na ně antiperspirant. Pokud máte jakoukoliv drobnou i větší ranku, musíte ji mít zalepenou či jinak ošetřenou. Během cvičení nesmí z poranění téct krev - mějte s sebou dostatek náhradních náplastí k ošetření. Případně můžete být neurgentně ošetřeni v kanceláři Agatsu Ryu za poplatek (min. 100 Kč). Pokud máte dlouhé vlasy, musí být úhledně svázané do culíku. Nepoužívejte žádné ostré sponky do vlasů! Během hodiny nesmíte nosit šperky (náhrdelníky, prsteny atd.), abyste předešli riziku zranění. Nepoužívejte silné vůně, parfémy ani kolínské vody, protože to může vašim spolužákům vadit.

Jaká je správná etiketa v dódžó?

PAMATUJ SI

 • Agatsu Ryu není sportovní škola, ale škola bojových umění. V bojovém umění se nesoutěží. Je to disciplína, vzdělávací proces pro rozvoj mysli, těla a ducha. Agatsu Ryu dódžó není tělocvična. Je to místo, kde se vyučuje a praktikuje Cesta a umění (osobní rozvoj a bojové umění).
 • Správný postoj k úctě, upřímnosti, skromnosti a správné atmosféře jsou pro proces učení zásadní. Vzhledem k tomu, že vyučujeme bojová umění, je etiketa nezbytná pro bezpečnost každého jednotlivce.
 • Buď tolerantní k ostatním, ale přísný na sebe. Víc se naučíš.
 • Jako student můžete vstoupit do hodiny předchozí skupiny, jestliže čekáte na svou hodinu – max. patnáct minut předem; pokud tím nerušíte mistra v právě probíhající hodině.
 • V žádném případě není dovoleno v dōdžō postávat a řešit věci, které nemají spojitost s Budō či Agatsu Ryu. Hlas i tak udržujte na minimu! Dōdžō je místem vaší Cesty.
 • Dojmy a historky si sdělte v tichosti v šatně anebo při cestě z/do Agatsu Ryu.
 • Veškeré zdravotní problémy a indispozice oznamte před začátkem cvičení mistrovi.
 • V dōdžō se bezúčelně neběhá, nekřičí, nesměje se nahlas, nejí, nekouří, nepije a nenosí pokrývka hlavy.
 • Pokud chceš odejít v průběhu / přidat se v průběhu hodiny na cvičení, tak vždy vyčkej na přerušení výuky mistrem. Poté se ukloň v seiza a odejdi z dódžó / přidej se ke dvojici na cvičení.
 • V dódžó nesmíš žvýkat žvýkačku!

OBECNĚ

Před začátkem cvičení

Agatsu Ryu dódžó je speciální (posvátné) místo, ve kterém se učíte. Správný přístup a chování je důležité při vytváření pozitivní a upřímné atmosféry.

 1. Na cvičení musíte přijít včas, to jest alespoň 15 minut před začátkem cvičení. Využijte tohoto času k fyzické i mentální přípravě. Pamatujte si, že přijít pozdě na hodinu je nezdvořilé a neuctivé vůči mistrovi/učiteli. Navíc, pozdní příchod ruší ostatní při cvičení.
 2. V průběhu zahájení a ukončení hodiny, stejně tak při výkladu techniky, nevstupujte do dōdžō!  
 3. Při příchodu do šatny všechny zdvořile pozdravte.
 4. Své věci v šatně udržujte srovnané a poskládané.
 5. V šatně ponechejte mobilní telefon, odložte hodinky, náramky, náušnice, řetízky a jiné předměty, které by mohly způsobit zranění vám nebo ostatním studentům.
 6. Pokud se z jakéhokoli důvodu opozdíte, usedněte na okraj tatami a vyčkejte na přerušení hodiny mistrem a poté se zařaďte mezi ostatní.

V dódžó

 1. Společným nástupem zahajuje i ukončuje mistr cvičení.
 2. Při vstupu do dódžó se nejprve ukloňte k Šomen (kamiza) a poté lidem, kteří jsou již v dódžó (úklona směrem doprostřed dódžó).
 3. Před zahájením nácviku technik a po jeho skončení se studenti navzájem ukloní ve stoje nebo vsedě.
 4. Mistrovi nikdy neskákejte do řeči a nediskutujte s ním o správnosti svého počínání! Pokud vás opravuje, vždy naslouchejte, poté se mu ukloňte a techniku předveďte podle jeho rad.
 5. Na tatami by se nemělo vůbec mluvit. Nevyměňujte si komentáře nebo jména během cvičení. Při praktikování bojového umění si vystačte s „onegajšímasu“ a „arigatō gozaimašta“.
 6. Když mistr začne ukazovat techniku a všichni si sedají po stranách dōdžō, ujistěte se, že nesedíte před kamiza.
 7. Pokud mistr ukazuje něco vašemu spolužákovi, měl byste vždy sedět v seiza bez ohledu na délku ukázky či výkladu.
 8. Výklad mistra sledujte v seiza (anebo, pokud je to nezbytně nutné, v agura).
 9. Nikdy nenechávejte nohy natažené, neopírejte se o stěny dōdžō a nebavte se. Celou svou pozornost soustřeďte na ukázku! Po dokončení výkladu se v seiza ukloňte mistrovi.
 10. Pokud potřebujete cvičení v nutném případě přerušit anebo musíte odejít, zdvořile požádejte mistra o svolení.
 11. Pokud se chcete na něco zeptat, vyčkejte na vhodný okamžik a požádejte mistra úklonou o jeho přízeň. V žádném případě na něj nevolejte ani negestikulujte!
 12. Je nezbytné projevovat vzájemnou úctu a respekt. To se děje pomocí dodržování etikety, taktu i etiky. Každá úklona musí být provedena důstojně a opravdově.
 13. Nikdy se s ostatními nedohadujte o technice ani jim nevnucujte své názory.
 14. Pokynů mistra je nutné bez připomínek uposlechnout. Mistr vás nebude přesvědčovat o oprávněnosti svých slov anebo svého jednání. Je v plné kompetenci mistra, jakým způsobem hodinu vede a jak vyučuje jednotlivé studenty.
 15. Pokud jste při nácviku technik osloven mistrem, posaďte se do seiza a sledujte mistra. Po skončení výkladu se mistrovi zdvořile ukloňte. V případě, že mistr vysvětluje něco vedlejší dvojici, můžete přestat v nácviku a pozorně sledovat v seiza jeho výklad. To nedělejte automaticky, ale jen tehdy, pokud technice nerozumíte ani po tom, co jste si ji několikrát vyzkoušel. Po skončení ukázky se opět zdvořile ukloňte.
 16. Nedělejte grimasy, úšklebky a neprojevujte přílišně hlasitě své emoce při cvičení.
 17. Mistr dává pokyn k přerušení nácviku povelem „jame“. V tu chvíli okamžitě přestaňte s prováděním techniky, ukloňte se partnerovi i mistrovi a zaujměte pozici seiza na kraji dōdžō. Nemluvte, nejste-li tázán a dávejte pozor při výkladu techniky či předávaným informacím.
 18. Při nácviku technik je dovoleno si odpočinout usednutím do seiza na okraji tatami. Pro opětovné zapojení se do cvičení vyčkejte na skončení další ukázky mistra.
 19. Pokud řekne mistr „matte", seřaďte se s ostatními na nástup. Na nástupu studenti (kromě úvodního a závěrečného pozdravu) nikdy nemluví, pokud nejsou tázáni!
 20. Mistrovi můžete tykat, avšak vždy dle zásad etikety a etiky.

Zbraně

 1. Ke cvičným zbraním se chovejte jako k opravdovým zbraním! Ostří je jako ostří na opravdové zbrani, zbraň není jen kus dřeva.
 2. Ostří (špičku) zbraně nikdy nesmíte nasměrovat k Šōmen!

Po skončení cvičení

 1. Po skončení cvičení nezapomeňte řádně a správně poskládat keikogi a pokud máte, tak i Hakama.
 2. Pokud je dódžó po vaší hodině znečištěné, musíte jej před opuštěním dódžó uklidit (zamést či vytřít).


UPOZORNĚNÍ!

 1. V dōdžō platí přísný zákaz focení či natáčení videí![2]
 2. Techniky vždy provádějte tak, abyste nikomu neublížil(a).
 3. Dodržujte pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví.
 4. V dōdžō nemá ego své místo, chcete-li se učit.
 5. Seznamte se s Agatsu Ryu No Gensoku a přijměte toto učení.
 6. Chovejte se opravdově – úklonou vše začíná!
 7. V Agatsu Ryu cvičíte proto, abyste se naučili bojové umění. Jakýkoliv jiný vztah než kamarád či přítel není vhodný! Agatsu Ryu nebyla zřízena jako účelová seznamka. Své vztahy udržujte na přátelské úrovni s patřičným odstupem.
 8. Jakékoliv vámi vyvolané konflikty budou mít pro vás negativní důsledky. Udržujte proto čisté vztahy. Pokud se vám na komkoliv cokoliv nelíbí, proberte to přímo s tím, koho se to týká. Pomluvy či jednání za zády budou mít pro vás negativní důsledky.
 9. Opakované porušování etikety bude mít za následek vyloučení z Agatsu Ryu! Ve vlastním zájmu proto etiketu respektujte a dodržujte!!

POZNÁMKY

 • Verze ze dne 4. 6. 2021
 • Víš co je ETIKA jaké jsou její body? Podívej se sem!

REFERENCE, ODKAZY

 1. Etiketa – Wikipedie (wikipedia.org)
 2. Pokud chcete fotit anebo natáčet videa, požádejte mistra o svolení (žádá se vždy min. o jedno cvičení napřed; dostanete písemné svolení).