Filozofie Agatsu Ryu

Z ARW
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Filozofie Agatsu Ryu

Na svět pohlížíme jako na příležitost. Způsob, jak zvítězit nad sebou samým pomocí filozofie Agatsu Ryu. Náš základní pilíř tvoří tato tři základní pravidla:

 • Jsme tým - cokoliv děláme, děláme společně.
 • Pomáháme si - žádný problém nás nerozdělí.
 • Cvičíme Jujutsu (Koryu) - nesoutěžíme.

Naše cíle

 1. Jsme tým vzájemně se podporujících lidí se stejným cílem, kterým záleží na tom, aby se bojové umění Jujutsu uchovalo v co možná nejčistší podobě. Respektujeme a velmi si ceníme všech učitelů bojových umění, zejména pak Jujutsu, kteří vyučují tradičním způsobem a kteří se snaží o uchování tradic.
 2. Záleží nám na tom, aby technické stupně skutečně odrážely vyspělost studentů i učitelů a aby takovýto stupeň nebyl klišé. Zasazujeme se o to, aby technické stupně byly součástí Cesty každého studenta Agatsu Ryu. Chceme tím přispět k rozvoji Jujutsu v České republice.
 3. Jsme přesvědčeni, že role Agatsu Ryu Jujutsu je v České republice klíčová, neboť jako jedna z mála škol praktikuje bojové umění nezávodně, s filozofií a osobním rozvojem. Tak významná škola bojového umění s dlouholetou tradicí a perspektivní budoucností – na veřejném životě i mezi praktikanty bojového umění – je přirozenou součástí našeho poslání.
 4. Podporujeme školy bojového umění, které se chtějí vydat „tradičním směrem“. Tato podpora není omezena jen na stáže, ale další společné aktivity, edukační materiály apod.
 5. Zajímají nás nová řešení, přístupy, způsoby vedení i vyučování. Studujeme bojové umění, včetně jednotlivých principů, ať už jsou součástí zkoušek či nikoliv. Jsme přesvědčeni, že pouze uvědomělým způsobem praktikování se zodpovědností k sobě samotnému za výsledky které máme, může být praktikování bojového umění Jujutsu smysluplné.

Naše činnost směřuje k naplňování následujících cílů:

 • Pracovat a vytvářet podmínky takovým způsobem, aby Jujutsu bylo vyučováno kvalitně a zodpovědně.
 • Svou činností chceme i nadále vychovávat kvalitní studenty i učitele, kteří mají znalosti jak praktické, tak i teoretické a které umí využít (nejen) ke svému osobnímu rozvoji.
 • Budujeme tým a svou činnost k tomuto směřujeme. Máme zájem vyvíjet činnost takovým způsobem, aby každý student i učitel cítil v Agatsu Ryu jako celku svou oporu a byl hrdý na příslušnost k Agatsu Ryu.
 • Pracovat a udržet si svou soběstačnost a nezávislost, tak jako od počátku založení Agatsu Ryu. Chceme a nadále budeme podporovat svobodu myšlení.
 • Nadále spolupracovat se zahraničními partnery a All Japan Budo Association.

Hodnoty a pravidla

Přínos Agatsu Ryu

Bojová umění obecně podporují rozvoj osobnosti. Naši snahou je ukazovat veřejnosti přínos ve studiu bojového umění s uvědoměním si užitku pro společnost.

Osobní a profesní rozvoj

Každý praktikant bojového umění v Agatsu Ryu dostává rovnou příležitost a možnost pracovat na sobě, rozvíjet se a to jak profesně, tak osobnostně. Praktikanti si osvojují a rozvíjí kompetence potřebné pro úspěšné zvládnutí cílů, které si stanovili. Klademe důraz na praktikantovu reflexi vlastního rozvoje v oblasti týmové spolupráce, technické vyspělosti, obecných znalostí v Jujutsu a v neposlední řadě i jednotlivých – dílčích – úkolů.

Sdílené vize a synergie

Máme zájem a chuť spolupracovat s dalšími školami bojového umění Jujutsu, které sdílejí podobné hodnoty a chtějí spolupracovat na naplňování společných cílů. Věříme, že spolupráce, která je oboustranně přínosná a obohacující, může posouvat hranice našich možností.

Odpovědnost a důvěra

Praktikovat Jujutsu nelze bez vzájemné důvěry, proto od počátku spolupráce se studenty i s kolegy budujeme vzájemnou důvěru. Důvěra je podmínkou pro úspěšné studium i vztahy. Jsme odpovědní za kvalitu výuky a uchování Jujutsu pro další generace.

Principy naší práce

 1. S hrdostí se hlásíme k Jujutsu, jehož počátky sahají k 9. století a zároveň uděláme vše pro to, aby nedocházelo k míchání stylů bojových umění a Jujutsu.
 2. Budeme i nadále poskytovat vysoce kvalitní výuku Jujutsu v tradičním duchu.
 3. Agatsu Ryu bude i nadále nezávislou školou bojového umění s vlastní filozofií i přístupem avšak vždy tak, aby respektovala tradice a tradiční způsob výuky.
 4. Budeme učit praktikanty týmovému duchu a příslušnosti k Agatsu Ryu.
 5. Na mezinárodní úrovní budeme i nadále spolupracovat a rozvíjet vztahy s partnery.

V čem jsme jiní?

 • Neřešíme „horší či lepší školy bojového umění"
 • Bojové umění vnímáme jako prostředek k osobnímu rozvoji ve všech směrech.
 • Cvičíme pozitivně. Celý náš přístup ke cvičení je velmi pozitivní. Užíváme si pohyb při zachování plné funkčnosti technik.
 • V Přerově máme jako jediní speciálně vybavené dódžó pro výuku bojového umění.
 • V Agatsu Ryu netrénujeme, ale studujeme bojové umění.
 • Jsme jednotní - žijeme týmem.